Slechte commentaren en foutieve gegevens op het internet

Website Designer artikel

Wat kan je doen als je bedrijfs- of privégegevens verkeerd vermeld staan op het internet? U krijgt slechte commentaren op uw website, blog of op sociale media. Hoe reageer je?

Trollen zijn personen die het leuk vinden om voortdurend alles af te breken op het internet. Google en de andere dominante spelers zoeken alsmaar naar manieren om u de beste informatie te geven. De informatie moet in hun ogen betrouwbaar zijn. Betrouwbare informatie of inhoud wordt sneller weergegeven van een bron met een goede reputatie. En dan krijg je op een dag een hele bende trollen op bezoek. Of u heeft ergens een gevoelige snaar geraakt en plots ontstaat er een wir war aan reacties die dikwijls zelfs afwijken van het oorspronkelijke onderwerp. Het artikel begint een eigen leven te leiden. De blogbeheerder blokkeert uw login waardoor je zelfs geen recht op antwoord kan geven. Uw naam of uw bedrijf zit aan het originele artikel verbonden en uw naam wordt soms onterecht door het slijk gehaald.
internet trol

Vrijheid van meningsuiting is één van de belangrijkste waarden in onze maatschappij. Het staat in onze grondwet en in ons belgenland krijg je veel, heel veel vrijheid hierin. De trollen, pesters, internet hooligans, en ander virtueel ongedierte halen dit maar al te graag en te gemakkelijk aan als excuus om uw reputatie met de grond gelijk te maken.

Wat nu? Juridisch kan u een klacht neerleggen wegens laster en eerroof. Maar goed dat kost u geld en de kans bestaat dat uw klacht geklasseerd wordt omwille van het geringe maatschappelijke belang. De vraag is; hoe erg is de schade aan uw handelsactiviteit, verliest u hierdoor klanten, wordt uw reputatie van uw dienstverlening in erge mate geschonden. Kan u dit bewijzen? ....

De informatie op het internet wordt constant gescreend en verzameld door spiders of robots van de zoekmachines maar ook door commerciële bedrijven die deze informatie dan verkopen aan andere bedrijven. Probleem is echter dat de data die verzameld wordt van verschillende bronnen bij elkaar geklutst wordt tot een grote mengelmoes. Zo staat bijvoorbeeld het adres van Website Designer, Winkelstap 81 te 2900 Schoten in Google maps vermeld als Winkelstap 81 te 2170 Merksem. Als zelfs Google fouten maakt, wat dan met gegevens over uw bedrijf die zijn verzameld op sociale media !? Vele sociale media halen een aanzienlijk deel van hun inkomsten uit de verkoop van uw gegevens.

Wanneer u overtuigd bent van uw gelijk dan kan u bepaalde reacties of foutieve informatie laten verwijderen door Google en andere grote spelers.

Voor Google vind je meer info via Google local support.

Naast laster en eerroof heb je CBPL de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In bepaalde gevallen kan u beroep doen op de privacycommissie. Als handelaar kan u tevens terecht bij de FOD economie meer info via volgende link FOD economie meldpunt klachten.

Tenslotte kan je klacht neerleggen bij de lokale politie.

Als u als ondernemer een fout heeft gemaakt. Reageer dan en zet de zaak recht. Laat u echter niet meeslepen in een oneindig debat. Eerlijkheid duurt het langst ook op het internet.

Het is normaal dat u eens een minder goede reactie of recensie krijgt. Websites die uitsluitend super positieve reacties krijgen komen niet geloofwaardig over. Niet betrouwbaar dus.

Wordt u aangevallen op het net met slechte commentaren vraag dan aan je goede klanten om een positieve reactie te schrijven.

U kan ook het hele voorval laten overwaaien, persoonlijke reacties grijpen u uiteraard aan. Maar we leven in een zodanige overvloed aan informatie en desinformatie dat slechts weinig mensen deze reacties lang zullen onthouden of veel waarde aanhechten.

Website designer 2 BE on the net !

update 03/02/2018 Luc Siebens